Photospotovi i infotable

Provedba u tijeku

Ovom aktivnosti u svim Općinama i Gradovima koji su obuhvaćeni projektom tj. članovi su partnerskih LAG-ova postavit će se fiksni i/ili mobilni okviri za fotografiranje (photospotovi) i/ili informativne table.

U tijeku je priprema postupka javne nabave

Nove objave

Pin It on Pinterest