Top destinacije

Ruralnog turizma
Sjeverozapadne Hrvatske

01. Razvoj

Jačanje kapaciteta LAG-ova za kreiranje lokalnih strategija razvoja u području ruralnog turizma te osiguranje prijenosa znanja na lokalno stanovništvo i postojeće ekonomske subjekte.

02. Promocija

Promocija lokalnih destinacija korištenjem offline i online alata u svrhu inovativnog pristupa ruralnom turizmu te umrežavanje destinacija u ruralnom području.

03. Suradnja

Jačanje međusektorske suradnju u području ruralnog turizma kroz razmjenu iskustava i primjera dobre prakse.

O projektu

Projektom se žele poticati inovacije u ruralnom turizmu kroz umrežavanje, prijenos znanja i međusektorsku suradnju u ruralnom području sjeverozapadne Hrvatske. Provedbom projekta koji doprinosi razvoju ruralnog turizma izravno se utječe na podizanje životnog standarda i ekonomske aktivnosti lokalnog stanovništva i lokalne zajednice obzirom da se povećanjem broja gostiju povećava potrošnja, broj noćenja te korištenje usluga koje pruža lokalno stanovništvo.

Partneri projekta

Međuteritorijalni projekt suradnje “Skrivena blaga ruralnog turizma” sufinanciran je sredstvima Europske unije Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Mjera 19 “LEADER – CLLD”, Podmjera 19.3 “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”.

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020. / Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH.
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Pin It on Pinterest